Over Tele-Dienst

Bekijk/download de presentatie hier :  Presentatie-Tele-Dienst juli 20.pdf

De activiteiten van Tele-Dienst vzw, opgericht in 1968, situeren zich binnen het sociaal en maatschappelijk werkveld en worden uitsluitend gedragen door vrijwilligers. Tele-Dienst is een vaste waarde binnen het Antwerpse netwerk van organisaties die zich concentreren op armoedebestrijding.

Tele-Dienst vzw Antwerpen is een autonome, pluralistische organisatie die zich vooral richt tot kansarmen en mensen die om welke reden dan ook te kampen hebben met financiële en/of psychosociale moeilijkheden. Vaak gaat het om medemensen die leven aan de rand van de maatschappij en die moeilijk hun weg vinden in de wirwar van sociale voorzieningen.


Tele-Dienst vzw neemt deel aan de vergaderingen bij De Loodsen en onderhoudt goede contacten met de Armoedecel van de stad Antwerpen, het OCMW, de CAW's,  het Justitiehuis, en vele andere Antwerpse hulpcentra.

Voedselleveringen gebeuren door de EU, de voedselbank en vele andere schenkers.