Mede dankzij giften kan onze organisatie overleven en haar vrijwilligerswerk uitbouwen.

Wil je helpen? Dat kan.

door een bestendige opdracht of door het storten van een gift op KBC BE96 4029 0713 5105

via testament   Tele-Dienst opnemen als begunstigde via legaat. De modaliteiten zijn te bespreken met de notaris.

door een gift naar aanleiding van een speciale gebeurtenis Bij een huwelijk, geboorte, verjaardag, jubileum etc. kan je jouw gasten vragen om een gift te doen ten voordele van Tele-Dienst

een actie   Je kan een benefietactie ten voordele van Tele-Dienst opzetten

Vanaf 40 euro zijn giften fiscaal aftrekbaar. U dient hiervoor wel uw rijksregisternummer door te geven.

Uw steun is een blijk van vertrouwen die onze organisatie toelaat om de situatie van diegenen die het moeilijk hebben iets draaglijker te maken en stimuleert onze medewerkers om zich blijvend te engageren in de strijd tegen armoede in onze samenleving. Ook dank namens de honderden families en alleenstaanden.

Corona steun : Wij danken in het bijzonder de stad Antwerpen, het NIKE fonds van de Koning Boudewijn Stichting, het fonds van de Gasthuiszusters, Boma en Ecover voor hun uitdrukkelijke steun in deze moeilijke tijden.

Met ook bijzondere dank voor de hulp bij de verfrissing van ons huis door medewerkers van